Dr. Ömer Muharrem TOKSOY
  
(Psikiyatr) - Ruh Sağlığı ve Hast. Uzm.

Genel Bilgiler

Doğum Yeri Afyonkarahisar
Doğum Tarihi 1963

Eğitim Bilgileri
Mezun Olduğu Okul
1988
İstanbul Tıp Fakültesi


İş Deneyimi
 
1988 - 1992
Ürgüp Mustafapaşa (SİNASOS) Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim)
 
1992 - 1994
Ürgüp Merkez Sağlık Ocağı.
  1994 - 1996 Samsun 1 No'lu Merkez Sağlık Ocağı. (Pratisyen Hekim)
  1996 - 2001 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. (Psikiyatri Uzmanı)
  2002 - 2005 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi. (Psikiyatri Uzmanı)
  2005 - 2011 Tekirdağ Devlet Hastanesi. (Psikiyatri Uzmanı)


  • Eylül 2011'den itibaren Tekirdağ'da tam gün özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Araştırmaları

  • 2001'de bipolar hastalarda akut dönemde başlanan VPA (Valproik asit)'nın kesilmesinin ön belirleyicileri (Uzmanlık tezi) üzerine araştırma yapmıştır.
    Lityum ve VPA kullanan bipolar (75) hastaların 'fallow up' (izlem) çalışması ve sonuçlarının Uluslararası Duygu Durum Sempozyumu 2001 İstanbul oral sunumu yapılmış ancak bu sonuçlar bilimsel bir makale olarak yayınlanamamıştır.
    (Ancak birkaç bilimsel toplantıda refere edilmiştir.) Çok sayıda yurtiçi ve uluslararası bilimsel kongre ve toplantılara katılmış olup en son nisan 2010'da Columbia Üniversitesi Psikiyatri Departmanı'nda kısa bir süre observer (gözlemci) olarak bulunmuştur.